Compassion

Compassion er omsorg og medfølelse for dig selv og andre. Men compassion er mere end det. Compassion handler også om indsigt og styrke, om venlighed og overbærenhed og vejen frem fra selvkritik til medfølelse med sig selv. Compassion handler om nærværd og opmærksomhed.

Compassion kræver indsigt og visdom, og er fundamentet for at kunne trives og have det godt i et samfund og en hverdag med fuld fart på og masser af muligheder.

For at trives og have det godt med sig selv, er det vigtigt at opleve tryghed og gode relationer. Især når livet er udfordrende og hårdt, er compassion særligt vigtigt.Ud fra compassion lærer du at være omsorgsfuld og medfølende især over for dig selv, i stedet for at slå dig selv oven i hovedet med skyld, skam og lavt selvværd til følge.

Compassion er forbundet med færre bekymringer og mindre stress, mindre angst og mindre depressive tanker og følelser.Når du har det godt med dig selv, trives du også bedre og har gode og sunde relationer til andre. Samtidig smitter dét at have det godt psykisk af på det fysiske helbred.Compassion handler om indsigt og så det, at handle på den indsigt. En del af compassion er en åbenhed over for egne og andres lidelser og et dybtfølt ønske om at lindre og forebygge.

Det er godt at supplere kognitiv adfærdsterapi (også kaldt CBT) med compassion, fordi CBT kan have udfordringer med at koble de alternative tanker til ændrede følelser. Det kræver mod og dedikation. Det er her compassion er godt.

Compassion er hjælpsomt og forbundet med trivsel og moralsk adfærd. På et dybere niveau hjælper compassion til at ”indlemme” forbudte følelser. Følelser som vrede, frygt og sorg er typisk gemt væk. Men med compassion kan du få de skjulte følelser frem på en omsorgsfuld og medfølende måde, så de ikke sætter begrænsninger i dit liv, men derimod via udsigt og styrke hjælper dig til en bedre trivsel.Det handler ikke om at ”komme af” med de forbudte følelser, men via indsigt og styrke at acceptere disse følelser på en omsorgsfuld og medfølende måde og dermed give bedre trivsel til dit liv.