Gruppeterapi

Gruppeterapi kan være en mulighed for dig, der er stresset og oplever en stressbelast-ning. For dig der er stresset, men fortsat arbejder eller for dig, der er sygemeldt med stress. Du kan opleve stressen i forbindelse med arbejdet eller i forbindelse med dit privatliv. Uanset hvad du kobler stressen sammen med, vil et stressgruppeforløb baseret på kognitiv terapi, compassion og mindfulness give værktøjer til at reducere din stress stille og roligt, således at du bliver i stand til at genoptage de aktiviteter du gerne vil. Det kan være arbejde, familiesammenkomster eller andet.

Gruppeforløbet bygger på en kognitiv tilgang suppleret af compassion og mindfulness.

En af mange fordele ved at gå i gruppeterapi er, at du oplever at dele dine oplevelser med andre, der har haft nogle af de samme oplevelser. Det skaber en samhørighed og ahaoplevelse, at man oplever, at man ikke er den eneste der har det på denne her måde.

En andel fordel er, at det er billigere end at gå i individuel terapi.

Gruppeforløbet er et struktureret forløb over 9 gange på 2,5 time hver gang, hvor vi følger en manual for indholdet i samtlige sessioner. Den enkelte manual er specifik rettet mod netop den problematik gruppeforløbet omhandler.

Der er pt. gruppeforløb til stressramte der forventes at starte op til august.

Vi er altid 2 psykoterapeuter tilstede hver gang, således at vi både kan have fokus på gruppen som helhed samt øje på den enkelte deltager. Grupperne kører jeg sammen med min kollega psykoterapeut Maria Berga www.mariaberga.dk

Se mere her om gruppeterapi og gruppeforløbene her