Individuel terapi

Hos mig kommer du i et individuelt terapiforløb, der tager udgangspunkt i dine aktuelle problemer, ønsker og behov.

Alt afhængig af hvilken problematik du kommer med, vil antallet af terapisessioner, der skal til for at hjælpe dig, variere. Typisk skal der 10 – 12 sessioner til for at få det bedst mulige og mest effektive udbytte af terapien. I starten vil det som regel være en gang om ugen.

Den første gang afstemmer vi forventninger til forløbet. Ud over at se på dine aktuelle ønsker, behov og problemer, sætter vi mål for, hvad du gerne vil opnå med terapien.

Du introduceres til kognitiv psykologi, da forståelsen for hvordan den kognitive psykologi virker er en afgørende forudsætning for, at du får det bedste udbytte af terapiforløbet. Vi ser på hvilke tanker du gør dig om bestemte situationer og hvordan disse tanker påvirker følelserne, din krop og din adfærd.

Vi identificerer ligeledes de regler du  – måske uden at være bevidst om det – har for dig selv samt hvordan du i bund og grund tænker om dig selv. Alt sammen med det formål at identificere de uhensigtsmæssige strategier og ændre på dem, så du kan få det bedre. Med terapien får du hjælp til at reducere de begrænsninger du oplever og får lettere ved at håndtere de aktuelle behov og problemer.

Du tager ansvar for dit eget terapiforløb og introduceres til forskellige metoder og værktøj, som vi sammen arbejder med i terapisessionerne. Du fortsætter med at arbejde med metoder og værktøj hjemme mellem terapisessionerne, for at få den bedst mulige effekt af terapien.

Psykisk ubehag og ubalance i livet er noget mange især unge kan nikke genkendende til. En del har det svært og er usikre på, hvem de er og hvad der skal ske fremover. De oplever der stilles store krav  – både fra omverdenen og dem selv – som kan være svære at opfylde. Det medfører usikkerhed og mindre tro på sig selv, hvilket igen kan føre til tristhed, ensomhed, angst, stress, vrede og lavt selvværd